Ads 468x60px

Social Icons

.

Kako nastaje Tsunami
Tsunamiji su divovski valovi koji nastaju uslijed poremećaja u Zemljinoj kori, kao što su podmorski potresi, podmorske erupcije vulkana, ali i odrona velikih dijelova kopna u more. Najčešći uzrok nastanka tsunami valova je naglo izdizanje ili spuštanje oceanskog dna. Za razliku od "običnih" morskih valova, tsunamiji obuhvaćaju cijelu masu morske vode od dna do površine mora i šire se iz epicentra potresa na sve strane u koncentričnim krugovima.

Na slijedećem videu je prikazana animacija kako nastaje Tsunami
Popular Posts